JORDBRUK & DJUR

Bidrag för jordbruk och djurhållning är en viktig del i Besparingsskogen verksamhet och ett sätt att hjälpa till för att hålla landskapet öppet och hålla liv i den historiska kulturen.
Läs om bidragen i de bifogade filerna

Veterinärskostnader 31 januari är sista inlämningsdag för  fakturor och förrättningsunderlag från veterinär samt apotekskvitton daterade året innan!

 

 

 

Bilagor