ALLMÄNNINGSSTYRELSE

Allmänningsstyrelsen- väljs av jordägarstämman. Styrelsen har till uppgift att förvalta Besparingsskogen på bästa möjliga sätt i enlighet med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente.

ALLMÄNNINGSSTYRELSE
Ordförande:    Benny Nilsson, Älvdalen 2024-2027
V. ordförande: Ola Jönsson, Särna 2022-2025
Ledamöter:
Lars Balstadsveen, Idre  2022-2025
Kristoffer Spånberg, Våmhus  2022-2025
Ingemar Hermansson, Särna 2024-2027

Suppleanter
Fredrik Mattsson, Särna  2024-2027
Kristina Wahlström, Idre 2021-2024
Jan Spånberg, Idre 2022-2025
Lars Olsson, Särna 2021-2024

JORDÄGARSTÄMMA
Ordförande:  Weine Daniels, Falun 2022-2025
V.ordförande: Lars Balstadsveen, Idre 2022-2025

Revisorer
Carl Henrik Kindlund, Idre 2024
Sigrid Larsson, Särna 2024
Qrev AB, Mora 2024

Suppleanter:
Frida Hedström, Idre 2024
Jessica Andersson, Särna 2024
Qrev AB, Mora 2024

VALBEREDNING
Sammankallande
Pierre Hedlund, Särna 2021 – 2024
Ledamöter
Roland Svensson Idre  2021 – 2024
Kjell Spånberg, Särna  2021 – 2024

Suppleanter
Åke Rustad, Särna  2023-2026
Katarina Grind, Idre  2023-2026

Sidan uppdaterad 2024-01-11 av Esmeralda.