ALLMÄNNINGSSTYRELSE

Allmänningsstyrelsen- väljs av jordägarstämman. Styrelsen har till uppgift att förvalta Besparingsskogen på bästa möjliga sätt i enlighet med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente.

ALLMÄNNINGSSTYRELSE
Ordförande:    Benny Nilsson, Älvdalen 2020-2023
V. ordförande: Mats Bysell, Orsa 2018-2021
Ledamöter:
Lars Balstadsveen, Idre  2018-2021
Ola Jönsson, Särna  2018-2021
Ingemar Hermansson, Särna 2020-2023

Suppleanter
Ann-Christine Bertilsson Granath, Särna  2020-2023
Kristina Wahlström, Idre 2021-2024
Jan Spånberg, Idre 2018-2021
Lars Olsson, Särna 2021-2024

JORDÄGARSTÄMMA
Ordförande:  Svante Olsson, Särna 2018-2021
V.ordförande: Lars Balstadsveen, Idre 2018-2021

Revisorer
Carl Henrik Kindlund, Idre 2021
Sigrid Larsson , Särna 2021
Revisionsbyrån PWC 2021

Suppleanter:
Kent Westman, Idre 2021
Jessica Andersson, Särna 2021
Revisionsbyrån PWC 2021

VALBEREDNING
Sammankallande
Pierre Hedlund, Särna 2021 – 2024
Ledamöter
Roland Svensson Idre  2021 – 2024
Kjell Spånberg, Särna  2021 – 2024

Suppleanter
Åke Rustad, Särna  2019 – 2022
Katarina Grind, Idre  2021 – 2022

Bilagor