ALLMÄNNINGSSTYRELSE

Allmänningsstyrelsen- väljs av jordägarstämman. Styrelsen har till uppgift att förvalta Besparingsskogen på bästa möjliga sätt i enlighet med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente.

ALLMÄNNINGSSTYRELSE
Ordförande:    Benny Nilsson, Älvdalen 2020-2023
V. ordförande: Ola Jönsson, Särna 2022-2025
Ledamöter:
Lars Balstadsveen, Idre  2022-2025
Kristoffer Spånberg, Våmhus  2022-2025
Ingemar Hermansson, Särna 2020-2023

Suppleanter
Ann-Christine Bertilsson Granath, Särna  2020-2023
Kristina Wahlström, Idre 2021-2024
Jan Spånberg, Idre 2022-2025
Lars Olsson, Särna 2021-2024

JORDÄGARSTÄMMA
Ordförande:  Weine Daniels, Falun 2022-2025
V.ordförande: Lars Balstadsveen, Idre 2022-2025

Revisorer
Carl Henrik Kindlund, Idre 2023
Sigrid Larsson, Särna 2023
Qrev AB, Mora 2023

Suppleanter:
Frida Hedström, Idre 2023
Jessica Andersson, Särna 2023
Qrev AB, Mora 2023

VALBEREDNING
Sammankallande
Pierre Hedlund, Särna 2021 – 2024
Ledamöter
Roland Svensson Idre  2021 – 2024
Kjell Spånberg, Särna  2021 – 2024

Suppleanter
Åke Rustad, Särna  2023-2026
Katarina Grind, Idre  2023-2026

Sidan uppdaterad 2023-03-15 av Anna B.