ENTREPRENÖRER

Särna-Idre Besparingsskog levererar varje år stora mängder virke och underhåller det stora och omfattande vägnätet, om ca 150 mil. Besparingsskogen anlitar då entreprenörer, i första hand lokala sådana, vilka med utmärkt lokal kännedom alltid utför sina åtagande på ett berömvärt sätt för alla delägare, bybor och besökare.

Innevarande säsong anlitas bland annat:
Skotare och skördare: Särna Skogstjänst AB
Markberedning Fa Anders Persson
Vinterväghållning i byarna: Lokalt ute i byarna finns ett antal privata entreprenörer som utför plogning och snöröjning.