VERKSAMHET

Besparingsskogen grundar sin verksamhet på tre saker: skogen, kraften och kapitalet. Detta sköts genom en styrelse, en jordägarnämnd, en anställd förvaltare och en operativ organisation som består av tjänstemän och kollektivt anställda. Sedan har Särna-Idre Besparingsskog ett bra samarbete med entreprenörer.