AKTUELLT

Påminnelse! Motorsågskörkort i april

UPPDATERAD

Skogsägare, ta del av våra bidrag!

Motorsågsutbildning  i april, kostnadsfritt för delägare i Idre Jordägarnämnd, anmäl snarast på telefon 0253-100 07.Skogen & kraften Hösten 2022

UPPDATERADNaturvårdsbränning Grindsjön

UPPDATERAD

En naturvårdsbränning invid Grindsjön på Särna-Idre Besparingsskog har genomförts under 2021 med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling). Läs gärna mer här


Tidigare
PÅ GÅNG

Kallelse Årsstämma Särksjövägens Samfällighetsförening

Onsdagen 2023-04-12 kl 13,00 på Lomkällan hålles årstämma för Särksjövägens Samfällighetsförening.

Se kallelsen i sin helhet inklusive dagordning genom att klicka HÄR.

BLANKETTER