AKTUELLT

Stämma

UPPDATERAD

Jordägarstämma
Kommer att äga rum den 23 juni kl 18.00. Se här, närmare stämmodatum för mer information.


UPPDATERAD

Information om aktieförsäljning i Dala Vind AB

Särna-Idre Besparingsskog har avyttrat samtliga sina aktier i Dala Vind AB.
Läs mer här 

Tidigare
PÅ GÅNG

Delägardag 2020

Just nu planerar vi för en delägardag sensommaren 2020.
Mer information kommer

BLANKETTER