AKTUELLT




UPPDATERAD

Information om aktieförsäljning i Dala Vind AB

Särna-Idre Besparingsskog har avyttrat samtliga sina aktier i Dala Vind AB.
Läs mer här 



Tidigare
PÅ GÅNG

Delägardag 2020

Vi hade planerat för en delägardag sensommaren 2020.
men på grund av det rådande läget när det gäller Covid19
är vi tvungna att skjuta den dagen på framtiden.

BLANKETTER