BIDRAG

Särna-Idre Besparingsskog delar ut pengar till delägare i form av olika bidrag varje år.  Det är framför allt skogsvårdsbidrag.

Detta hade  inte skulle vara möjligt om inte våra förfäder varit förutseende och bildat Särna- Idre  Besparingsskog 1879. Dagens verksamhet bygger på flera generationers arbete. Det är våra förfäder som skapat det vi idag kan skörda. Det är jordägarnämnden som fördelar bidragen. Den ekonomiska vinsten från våra olika verksamhetsgrenar återförs till våra delägare och till bygden i form av bidrag, vägunderhåll eller olika utvecklingsprojekt.

– Jordägarnämnden har bland annat uppdraget att fördela överskottet av vinsten och alla delägare i Särna- Idre Besparingsskog är berättigade till delvis kostnadsfri skogsvård när det handlar om bland annat:
– markberedning
– plantering
– plantor
– hyggesrensning
– rågångsupptagning
– röjning

Bidrag till vägar är en annan post som gynnar både delägare och Särna- Idres invånare. Vi jobbar med sommar- och vinterunderhåll av dessa.  Vi ger även bidrag till djur- och jordbruksbidrag samt föreningsbidrag.

Bidragen som delas ut är vinsten från Besparingsskogens verksamhet och bidragens art och storlek varierar från år till år. Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höststämman som budgeten och besluten om anslag fastslås. Det ligger som grund för vårt arbete. Sammantaget känns inget mer angeläget än att bygden fortsätter att utvecklas.

 

 

 

 

Bilagor