BIDRAG

Särna-Idre Besparingsskog delar ut pengar till delägare i form av olika bidrag varje år.
Det är framför allt skogsvårdsbidrag.

Detta hade  inte varit möjligt om inte våra förfäder varit förutseende och bildat Särna-Idre Besparingsskog 1879. Dagens verksamhet bygger på flera generationers arbete. Det är våra förfäder som skapat det vi idag kan skörda. Den ekonomiska vinsten från våra olika verksamhetsgrenar återförs till våra delägare och till bygden i form av bidrag, vägunderhåll samt olika utvecklingsprojekt. Det är Särnas och Idres jordägarnämnder som fördelar bidragen.

Jordägarnämnderna har i uppdrag att fördela överskottet från Besparingsskogen.

HÄR hittar du aktuella bidragsnormer för Idre Jordägare 2024.

HÄR hittar du aktuella bidragsnormer för Särna Jordägare 2024.

En stor del går till bidrag för skogsvård till delägare i Särna-Idre Besparingsskog.

Det rör sig om:
– markberedning
– plantering
– plantor
– hyggesrensning
– rågångsupptagning
– röjning

Bidrag till vägar är en annan post som gynnar både delägare och Särna och Idres invånare. Vi jobbar med sommar- och vinterunderhåll av dessa.  Vi ger även bidrag till djur- och jordbruksbidrag samt föreningsbidrag.

Bidragen som delas ut är vinsten från Besparingsskogens verksamhet och bidragens art och storlek varierar från år till år. Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höststämman som budgeten och besluten om anslag fastslås. Det ligger som grund för vårt arbete. Sammantaget känns inget mer angeläget än att bygden fortsätter att utvecklas.

 

Sidan uppdaterad av Esmeralda 2024-01-11.