SKOGSVÅRDSBIDRAG

Besparingsskogen lämnar bidrag till fastighetsägare för skogskötsel. Detta rör sig bland annat om: ungskogsröjning, markberedning, hyggesrensning, frösådd, plantering, och rågångsupptagning. Generösa bidrag som i många fall lämnas med 75- 100%. Ett bra tillfälle att ta hand om skogen. Ta del av varje jordägarnämnds bidrag.

Efter jordägarstämman 30/11 skall en aktuell e- broschyr över alla bidragen 2019 produceras. Den kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.

 

 

Bilagor