JORDÄGARNÄMND

Till gagn för delägare och bygden!

Jordägarnämnderna väljs av jordägarstämman. Särna har en jordägarnämnd och Idre en.  Nämderna har till uppgift att fördela Besparingsskogens överskott som ska komma delägarna och bygden tillgodo i enlighet med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente. Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höststämman som budgeten och besluten om anslag fastslås. Det ligger som grund för vårt arbete.

Särna Jordägarnämnd
Stefan Matsson, ordförande 2018-2021
Ole Spånberg, v.ordf. 2021
Sören Nygårds 2018-2021
Björn Hermansson 2021-2023
Tomas Dahlgvist 2020-2023

Suppleanter
Pelle Antonsson 2020-2023
Niclas Persson 2020-2023
Vakant 2021

Idre Jordägarnämnd
Jan Larsson, ordf. 2020-2023
Torbjörn Nilsson, v.ordf. 2020-2023
Sivert Jonsson 2018-2021
Sören Karlsson 2018-2021
Stefan Korssjön 2020-2023

Suppleanter
Knut Eriksson 2018-2021
Ronny Enarsson 2020-2023
Torgny (Tony) Söderqvist 2018-2021

 

 

Bilagor