JORDÄGARNÄMND

Till gagn för delägare och bygden!

Jordägarnämnderna väljs av jordägarstämman. Särna har en jordägarnämnd och Idre en nämnd.  De har till uppgift att fördela del av Besparingsskogens överskott som ska komma delägarna och bygden tillgodo i enlighet med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente. Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höststämman som budgeten och besluten om anslag fastslås. Det ligger som grund för vårt arbete.

Särna Jordägarnämnd
Stefan Matsson, ordförande 2022-2025
Ole Spånberg, v.ordf. 2022-2025
Sören Nygårds 2022-2025
Björn Hermansson 2021-2023
Tomas Dahlqvist 2020-2023

Suppleanter
Pelle Antonsson 2020-2023
Niclas Persson 2020-2023
Lena Karlsson 2022-2025

Idre Jordägarnämnd
Jan Larsson, ordf. 2020-2023
Torbjörn Nilsson, v.ordf. 2020-2023
Erik Nisén 2022-2025
Tommy Rytter 2022-2025
Stefan Korssjön 2020-2023

Suppleanter
Knut Eriksson 2022-2025
Ronny Enarsson 2020-2023
Torgny (Tony) Söderqvist 2022-2025