AKTUELLT

Kungörelse Jordägarstämma 24 nov

UPPDATERAD

Ordinarie jordägarstämma för Älvdalens Besparingsskog
Tid: Torsdagen den 24 november 2022 kl 18.00
Plats: Biografen i Älvdalen
Direkt efter genomförd höststämma finns tillfälle att ställa frågor.
Frågestunden är begränsad till 30 minuter.
Frågor ska mejlas senast måndagen den 21 november till: info@besparingsskogen.se

Till ärendena hörande handlingar finns tillgängliga på Besparingsskogens kontor. Den som vid sammanträdet avser företräda anmäld fastighet skall inneha fullmakt från samtliga andelsägare. Ställföreträdare för samägd fastighet skall inneha av inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis om förordnande som ställföreträdare. Enligt reglementet § 19 att för utövande av rösträtt skall anmälan om deltagande och uppvisande av fullmakt och andra behörighetshandlingar ske till Besparingsskogens kontor senast onsdagen den 23 november  kl 16.00 tfn 0251-10695. OBS! Anmälan efter denna tidpunkt godkänns inte.
Här kan du ladda ned stämmohandlingarSläpvagnar med brandmaterial

UPPDATERAD

Det finns släpvagnar med brandmaterial som skall användas för eftersläckning av bränder på delägarmark. Eftersläckning är ett markägaransvar och för att underlätta arbetet har Älvdalens Besparingsskog bekostat och utrustat tre släpvagnar med brandmaterial. Räddningschef i beredskap beslutar om när släpen kan/ska användas och kontaktar den markägare som är berörd. Vagnarna kommer att stå utplacerade via samfälligheternas försorg i Åsen, Evertsberg och Blyberg.  De innehåller slangar, pumpar, brandsprutor med mera.

 
Tidigare
PÅ GÅNG

Bidragsansökningar

Missa inga bidrag som ska vara inne under hösten!
Här kan du ta del av Bidragsvillkoren för 2022.

 

BLANKETTER

LÄNKAR