AKTUELLT


Jordägarstämma

UPPDATERAD

Jordägarstämma Älvdalens Besparingsskog 23 / 11
Kungörelse kommer i lokal press och på www.besparingsskogen.se senast 14 dagar innan stämman. Anmälan görs till Besparingsskogens kontor senast kl 16.00 dagen innan.
0251 -106 95

 

 

Tidigare
PÅ GÅNG

Lilla Skogsskolan

Tävla med Lilla Skogsskolan.

Jordägarstämma

Jordägarstämma Älvdalens Besparingsskog 23 / 11
Kungörelse kommer i lokal press och på www.besparingsskogen.se senast 14 dagar innan stämman. Anmälan görs till Besparingsskogens kontor senast kl 16.00 dagen innan.
0251 -106 95

 

 

AKTUELLA BLANKETTER

NYHETSBREV

LÄNKAR