AKTUELLT

Stämmoprotokoll

UPPDATERAD

Ta del av det senaste stämmoprotokollet via länken HÄR.
Med anledning av GDPR är namn på icke förtroendevalda samt röstlängd utelämnade.

Vänd dig till kontoret/receptionen om du som är delägare vill ta del av det senaste justerade protokollet i sin helhet.
0251-10695
Släpvagnar med brandmaterial

UPPDATERAD

Det finns släpvagnar med brandmaterial som skall användas för eftersläckning av bränder på delägarmark. Eftersläckning är ett markägaransvar och för att underlätta arbetet har Älvdalens Besparingsskog bekostat och utrustat tre släpvagnar med brandmaterial. Räddningschef i beredskap beslutar om när släpen kan/ska användas och kontaktar den markägare som är berörd. Vagnarna kommer att stå utplacerade via samfälligheternas försorg i Åsen, Evertsberg och Blyberg.  De innehåller slangar, pumpar, brandsprutor med mera.

 Tidigare
PÅ GÅNG

Bidragsvillkor 2023

Här finns bidragsvillkor för 2023 fastställda vid höststämman 2022-11-24.
Bidragsvillkor 2023

BLANKETTER

LÄNKAR