ENTREPRENÖRER

Älvdalens Besparingsskog levererar varje år stora mängder virke och underhåller det stora och omfattande vägnätet, om ca 150 mil. Besparingsskogen anlitar då entreprenörer, i första hand lokala sådana, vilka med utmärkt lokal kännedom alltid utför sina åtagande på ett berömvärt sätt för alla delägare, älvdalingar och besökare.

Innevarande säsong anlitas bland annat:
Skotare och skördare: Westlings Skogsentreprenad HB Klitten 1707, 796 90 ÄLVDALEN Tel: 0251-211 01, 070-63 42 105
Skotare och skördare: Ingemar Pell Skogsentreprenad AB Evertsberg 2279, 796 91 ÄLVDALEN Tel: 0251-500 13   070-25 50 749
Markberedning Fa Anders Persson Kåtillavägen 7 A, 796 91 ÄLVDALEN
Väghållning: Utöver Älvdalsfrakt AB som sköter vägunderhållet på entreprenad, finns lokalt ute i byarna ett antal andra privata entreprenörer som utför plogning och snöröjning.
Älvdalens Utbildningscentrum Naturbruk Älvdalens Besparingsskog samarbetar med Älvdalens Utbildningscentrum, genom att varje år upplåta områden för ”arbetsplatsförlagd utbildning”. Elever som går utbildning på Naturbruksprogrammet, skog och jakt, kan få fördjupade kunskaper i skogsskötsel och virkesbehandling.