BIDRAG

Älvdalens Besparingsskog delar ut miljontals kronor till delägare i form av olika bidrag varje år.  Det är framför allt skogsvårdsbidrag.

Detta hade  inte varit möjligt om inte våra förfäder varit förutseende och bildat Älvdalens Besparingsskog 1888. Dagens verksamhet bygger på flera generationers arbete. Det är våra förfäder som skapat det vi idag kan skörda. Det är jordägarnämnden som fördelar bidragen. Den ekonomiska vinsten från våra olika verksamhetsgrenar återförs till våra delägare och till bygden i form av bidrag, lån eller olika utvecklingsprojekt.

Jordägarnämnden har bland annat uppdraget att fördela överskottet av vinsten och alla delägare i Älvdalens Besparingsskog.

Skogsvårdsåtgärder som är bidragsberättigade:

 • markberedning
 • plantering
 • plantor
 • hyggesrensning
 • rågångsupptagning
 • skyddsdikning
 • röjning

Bidrag till vägar är en annan post som gynnar både delägare och Älvdalens invånare. Vi jobbar med allt från att bryta nya vägar till sommar- och vinterunderhåll av dessa.
Vi satsar stora resurser på skogsbruksplaner/beskrivningar till delägarna. Vi ger även bidrag till djur- och jordbruksbidrag samt föreningsbidrag.

Bidragen som delas ut är vinsten från Besparingsskogens verksamhet och bidragens art och storlek varierar från år till år. Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höststämman som budgeten och besluten om anslag fastslås. Det ligger som grund för vårt arbete. Sammantaget känns inget mer angeläget än att Älvdalen fortsätter att utvecklas.

Bidragsvillkor 2022-01-01 – 2022-12-31 hittar du via den här länken: Bidragsvillkor 2022.

Ta gärna del av länken som tar dig till Blanketter

Har du KIVRA? Då får du ditt lönebesked digitalt, snabbt och säkert!

 • Du loggar in med Mobilt BankID.
 • Du får brev digitalt från anslutna företag.
 • I inloggat läge kan du anpassa vilka avsändare du vill få utskick från.
 • Varje gång du får ny post får du en notifiering, via e-post och pushnotiser.
 • Gratis och bra för miljön

Sidan uppdaterad av Anna Beronius 2021-12-03