BIDRAG

Älvdalens Besparingsskog delar årligen ut miljontals kronor till delägare och till bygden i form av olika bidrag. De senaste 10 åren har i medeltal 24 miljoner per år gått tillbaka till bygden.

Detta hade  inte varit möjligt om inte våra förfäder varit förutseende och bildat Älvdalens Besparingsskog 1888. Dagens verksamhet bygger på generationers arbete. Det är våra förfäder som skapat det vi idag kan skörda.

Bidragen som delas ut är vinsten från Besparingsskogens verksamhet och bidragens art och storlek varierar från år till år. Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höststämman som budgeten och bidragsvillkor fastställs.

Jordägarnämnden gör ett förslag till fördelning av bidragsbudget som fastställs av höststämman. Den ekonomiska vinsten från våra olika verksamhetsgrenar återförs på så sätt till våra delägare och till bygden i form av bidrag, lån eller olika utvecklingsprojekt.

En stor del av bidragsbudgeten går till skogsvårdsbidrag.

Skogsvårdsåtgärder som idag är bidragsberättigade:

 • markberedning
 • plantering
 • plantor
 • hyggesrensning
 • rågångsupptagning
 • skyddsdikning
 • röjning

Bidrag till vägar är en annan post som gynnar både delägare och Älvdalens invånare. Vi jobbar med allt från att bryta nya vägar till sommar- och vinterunderhåll av dessa.
Vi tar fram och uppdaterar skogsbruksplaner till delägarna. Vi ger även bidrag till djur- och jordbruksbidrag, språkstipendium samt föreningsbidrag.

Bidragsvillkor hittar du här: Bidragsvillkor ÄB 2024

Blanketter för skogsvårdsbidrag hittar du här: SKOGSVÅRDSBIDRAG

Blanketter för bidrag till jordbruk och djurhållning hittar du här: BIDRAG JORDBRUK & DJUR

Språkstipendium
Älvdalens Besparingsskog har instiftat ett stipendium som kan sökas av elever som går i årskurs 6 och 9 i skolor i Älvdalen.
Föreningen för Älvdalskans bevarande, Ulum Dalska hanterar ansökningarna.
Länk till föreningens hemsida: Ulum Dalska

Här hittar du våra övriga Blanketter

Har du KIVRA? Då får du besked om utbetalda bidrag som ett lönebesked digitalt, snabbt och säkert!

 • Du loggar in med Mobilt BankID.
 • Du får brev digitalt från anslutna företag.
 • I inloggat läge kan du anpassa vilka avsändare du vill få utskick från.
 • Varje gång du får ny post får du en notifiering, via e-post och pushnotiser.
 • Gratis och bra för miljön

Sidan uppdaterad av Anna Beronius 2024-02-07.