BIDRAG

Älvdalens Besparingsskog delar årligen ut miljontals kronor till delägare och till bygden i form av olika bidrag.

Detta hade  inte varit möjligt om inte våra förfäder varit förutseende och bildat Älvdalens Besparingsskog 1888. Dagens verksamhet bygger på generationers arbete. Det är våra förfäder som skapat det vi idag kan skörda.

Bidragen som delas ut är vinsten från Besparingsskogens verksamhet och bidragens art och storlek varierar från år till år. Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höststämman som budgeten och bidragsvillkor fastställs.

Jordägarnämnden gör ett förslag till fördelning av bidragsbudget som fastställs av höststämman. Den ekonomiska vinsten från våra olika verksamhetsgrenar återförs på så sätt till våra delägare och till bygden i form av bidrag, lån eller olika utvecklingsprojekt.

En stor del av bidragsbudgeten går till skogsvårdsbidrag.

Skogsvårdsåtgärder som idag är bidragsberättigade:

 • markberedning
 • plantering
 • plantor
 • hyggesrensning
 • rågångsupptagning
 • skyddsdikning
 • röjning

Bidrag till vägar är en annan post som gynnar både delägare och Älvdalens invånare. Vi jobbar med allt från att bryta nya vägar till sommar- och vinterunderhåll av dessa.
Vi tar fram och uppdaterar skogsbruksplaner till delägarna. Vi ger även bidrag till djur- och jordbruksbidrag samt föreningsbidrag.

Bidragsvillkor för 2023 hittar du via den här länken: Bidragsvillkor 2023.

Här hittar du våra Blanketter

Har du KIVRA? Då får du ditt lönebesked digitalt, snabbt och säkert!

 • Du loggar in med Mobilt BankID.
 • Du får brev digitalt från anslutna företag.
 • I inloggat läge kan du anpassa vilka avsändare du vill få utskick från.
 • Varje gång du får ny post får du en notifiering, via e-post och pushnotiser.
 • Gratis och bra för miljön

Sidan uppdaterad av Anna Beronius 2023-01-23