VERKSAMHET

Besparingsskogen grundar sin verksamhet på tre saker: skogen, kraften och kapitalet. Detta sköts genom en styrelse, en jordägarnämnd, en anställd förvaltare och en operativ organisation som består av tjänstemän och kollektivt anställda. Sedan har Älvdalens Besparingsskog ett bra samarbete med entreprenörer.