JAKT & FISKE

Jakt i gryningstimman
Jaktlaget har samlats vid slaktboden, det är fortfarande mörkt och kaffet smakar extra bra denna tidiga gryningstimma. När passen är utdelade ger sig jägare och hundförare av till skogs för att jaga skogens konung. Det ligger en inspirerande stämning i luften och snart är jakten i full gång. Ett ståndskall ekar genom skogen och kanske är det nu dags att nedlägga älgen. Än en gång har jägarens mest trogna kamrat gjort ett bra jobb. Under merparten av den tid vi människor funnits på jorden har vi varit jägare. Att jaga är ett naturligt sätt att leva för många, så även i Älvdalen. Jakten erbjuder både naturupplevelser och spänning. Även om själva jagandet är kärnan är det inte det enda som ger jägaren upplevelser och stimulans. Hundträning, viltvård och skytteträning är andra viktiga inslag. Tillvaratagandet av bytet tillhör också jakten. Det kan handla om att plocka en tjäder eller laga till en älggryta. Viss jakt är nödvändig för att begränsa de skador viltet kan ställa till med. Det kan vara trafikskador eller skador på gröda och skog. Älgen kalasar gärna på ett ungskogsbestånd av tall.

Älvdalens Besparingsskog erbjuder jakträttsinnehavare att mot en ringa kostnad, jaga på Besparingsskogen. Du köper småviltkortet hos oss på kontoret. Lagar och regler runt jakten och vem som får jaga och var, finns det bestämmelser för.

Jakten har sedan Besparingsskogen bildades haft stor betydelse för Älvdalens befolkning. Idag kanske man främst tänker på den förmån alla sockenbor har, genom att mot en ringa kostnad, kunna jaga på Besparingsskogen samt den rekreation som jakten ger.  Men i början av detta århundrade utgjorde jakten främst ett tillskott i livsmedelsförsörjningen.

Ta del av denna länk angående Jakttider och Fällavgifter

Nu kan du även köpa jaktkort på webben. Ta del av denna länk.

Fisket
Idag gör sockenmännen stora insatser för fisket i Älvdalen. Stora mängder fisk sätts årligen ut i de numer reglerade vattendragen och sjöarna. Fisket administreras av Älvdalens fiskevårdsområdesförening som förvaltar vattnen på Besparingsskogen.  På Älvdalens Besparingsskogs kontor säljs inga fiskekort. Fiskekortet köper du bland annat  på den lokala sportaffären.
Ta del av denna länk för mer information om fiskeområdet.

 

Jakt o fiskeansvarig på Älvdalens Besparingsskog

CHRISTOPHER HALLSTRÖM
0251 – 59 74 70

Information om nya älgförvaltningen finns på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/dalarna

Älgjaktsgränser


 

 

 

Bilagor