VÄGAR

Välskötta vägar- en milstolpe!
Besparingsskogen satsar på underhåll och nybyggnad av vägar. Vägarna är en förutsättning för skogsskötseln och ger möjlighet till kontinuerligt hög avkastning av skogsbruket. Denna satsning är även en form av bidrag för utveckling av bygden.

Älvdalen är känt för sina fina och väl underhållna grus- och skogsvägar.  Vägnätet består idag av ca 160 mil väg. Vägnät är idag så pass väl utbyggt att någon egentlig nyanläggning inte behövs. De fåtal nya vägar som anläggs idag är i regel drivningsvägar. Älvdalens Besparingsskogs vägnät sköts huvudsakligen av lokala entreprenörer.

Sedan 2013 finns även en tvätthall.  Besparingsskogens underhåller även cirka 40 skogskojor, fastigheter i centrala Älvdalen.

CE-märkt material
Älvdalens Besparingsskog har nu CE-märkt materialet som säljs i täkten i Västermyckeläng. Ta del av dokumenten till höger för CE-deklarationer och prestandadeklarationer för dom olika materialsorterna.

Vägansvarig är Daniel Herdin 0251-597471
Journummer Väghållning 0251-597486

 

 

Bilagor