KUNGÖRELSE

Den som vid sammanträdet avser företräda anmäld fastighet skall inneha fullmakt från samtliga andelsägare. Ställföreträdare för samägd fastighet skall inneha av inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis om förordnande som ställföreträdare. För att underlätta upprättande av röstlängd skall delägare, som avser delta i stämman, anmäla detta till Besparingsskogens kontor senast dagen innan kl 16.00 Anmälan sker via telefon 0251-10695, mejladress:info@besparingsskogen.se eller via post Box 65, 796 22 Älvdalen.

 

 

Bilagor