KUNGÖRELSE

Jordägarstämma den 29 juni kl 18.00, Älvdalens Ishall.
Vi uppmanar er att komma i god tid för att undvika trängsel vid ingången, följ skyltning på plats, inpassering sker genom stora porten i söder och minst 2 meters avstånd ska hållas till andra deltagare. Följ Folkhälsomyndighetens föreskrifter och stanna hemma om ni känner minsta förkylningssymptom. Det blir ingen förtäring efteråt. Ta del av kungörelsen med stämmohandlingar i filen till höger.

Den som vid sammanträdet avser företräda anmäld fastighet skall inneha fullmakt från samtliga andelsägare. Ställföreträdare för samägd fastighet skall inneha av inskrivningsmyndigheten utfärdat bevis om förordnande som ställföreträdare. För att underlätta upprättande av röstlängd skall delägare, som avser delta i stämman, anmäla detta till Besparingsskogens kontor senast måndagen den 28 juni 2021 kl 16.00 Anmälan sker via telefon 0251-10695, mejladress:info@besparingsskogen.se eller via post Box 65, 796 22 Älvdalen.

 

 

Bilagor