PROJEKT

Älvdalens Besparingsskog har under åren genomfört ett flertal projekt där de flesta har fallit väl ut och visat ett lyckat resultat.

Tex utförde Älvdalens Besparingsskog sommaren 2021 två naturvårdsbränningar på sina marker med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling). Området låg norr om sjön Uppdjusen i Älvdalen.