PROJEKT

Älvdalens Besparingsskog har under åren genomfört ett flertal projekt där de flesta har fallit väl ut och visat ett lyckat resultat.
Vi deltar just nu i ett samarbete med Skogsstyrelsen. För några somrar sedan genomförde vi en naturvårdsbränning vid Lidbosjön, väster om Evertsberg.  Lidbosjön ingår ett större projekt. Sammanfattningsvis kan man säga att försöket ska ge svar på hur man kan hitta skogsbruksmetoder som gör att man utvecklar naturvärdena
i tallmiljöer samtidigt som man producerar virke.