JORDÄGARSTÄMMA

Älvdalens Besparingsskog har jordägarstämma två gånger per år- en höst och en vårstämma.

Protokoll: Jordägarstämma

Ta del av det senaste stämmoprotokollet som ligger bland bilagorna till höger.
Med anledning av GDPR är namn på icke förtroendevalda samt röstlängd utelämnade.

Vänd dig till kontoret/receptionen om du som är delägare vill ta del av det senaste justerade protokollet i sin helhet.
0251-106 95

 

 

 

Bilagor