JORDÄGARSTÄMMA

Älvdalens Besparingsskog har jordägarstämma två gånger per år- en höst och en vårstämma.

 

 

 

 

 

Bilagor