VATTENKRAFTEN

Besparingsskogens andra verksamhet är kraften. Älvdalens Besparingsskog är delägare i Väsa kraftverk (50 %) och Blybergs kraftverk  (33%).

Vederlagskraft Besparingsskogen får dessutom varje år en viss mängd vederlagskraft (intrångsersättning) från Trängslets kraftverk som även det ligger inom socknen. All energi som kraftverken producerar säljs till Fortum på marknadsmässiga priser.

 

 

Bilagor