ALLMÄNNINGSSTYRELSE

Allmänningsstyrelsen- väljs av jordägarstämman. Styrelsen har till uppgift att förvalta Besparingsskogen på bästa möjliga sätt i enlighet med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente.

Allmänningsstyrelsen Älvdalen

Ordförande 
Karl-Erik Hagström
Vice ordf
Lennart Stenquist

Ledamöter
Therese Timber
Anders Hedén
Uf Lars Larsson

Suppleanter
Kristin Haga
Roland Back
Kjell Halvarsson
Ulrica Lund Lissman