SKOGEN I SKOLAN

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och skogliga intressenter i Sverige, bland vilka Skogsstyrelsen är en aktiv part. Dalarna och Gävleborg är riktiga skogslän, och skogen är viktig för oss. Skogen i Skolan vill väcka intresse för skogen som helhet, med alla de värden som kan kopplas till skogen och hur vi människor använder den.

Besparingskogen arbetar lokalt med Skogen i Skolan tillsammans med b la Skogsstyrelsen.
Tillsmammans brukar vi arrangera en skogsdag för barn i kommunen från årskurs 4.

Skogen i Skolan arrangerar även en tävling som heter Skogens Mästare. Det är en tävling som riktar sig till sjätteklassare. Anmälningstiden går ut i slutet av november och finalen brukar att vara under våren. Ta gärna del av informationen/artikeln här om Skogens Mästare 2018.

Länk:
http://www.skogsstyrelsen.se Skogen-i-skolan/

Bilagor