SKOGEN I SKOLAN

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och skogliga intressenter i Sverige, bland vilka Skogsstyrelsen är en aktiv part. Dalarna och Gävleborg är riktiga skogslän, och skogen är viktig för oss. Skogen i Skolan vill väcka intresse för skogen som helhet, med alla de värden som kan kopplas till skogen och hur vi människor använder den.

Anna Dahlgren, Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar sitter i styrelsen för Dalarna/Gävleborgs Skogen i skolan. Besparingskogen  jobbar även lokalt med Skogen i Skolan i samarbete med b la Skogsstyrelsen och tillsammans anordnas varje år en skogsdag för  alla barn i kommunen från årskurs 4.

Skogen i Skolan arrangerar även en tävling som heter Skogens Mästare. Det är en tävling som riktar sig till sjätteklassare. Anmälningstiden går ut i slutet av november och finalen brukar att vara under våren. Ta gärna del av informationen/artikeln här om Skogens Mästare 2018.

Länk:
http://www.skogsstyrelsen.se Skogen-i-skolan/

Bilagor