LAG & REGLEMENTE

Idag har Besparingsskogarna en egen lag som vi lyder under och där framgår vad vår verksamhet skall syfta till. Förutom att vi skall förvalta våra skogar skall avkastningen, vinsten, främja skogsbruket med binäringar, förbättra vägar eller gå till andra ändamål som är till gagn för delägarna eller hela befolkningen i socknarna.

Reglemente
Den 9 november 1888 fastställde Kungl. Maj:t det första reglementet för vården och förvaltningen av Älvdalens sockens skogsmedelsfond och besparingsskog. I reglementet angavs hur försäljning av avverkningsrätter skulle ske, samt hur överskottet skulle redovisas till skogsmedelsfonden och hur den kunde utnyttjas.
Avkastningen skulle i första hand täcka kostnader för att förvalta och bevaka skogen, samt åtgärder för att säkra återväxten och förbättra skogen. Dessutom skulle avkastningen användas för att på olika sätt utveckla bygden och underlätta för befolkningen.
Dagens reglemente skiljer sig kanske inte så mycket från ursprunget.

Lag
Här kan du läsa lag (1952:167) om allmänskogar i Norrland och Dalarna.
Klicka här

Bilagor