SKOGSVÅRDSBIDRAG

Besparingsskogen lämnar bidrag till fastighetsägare för skogskötsel. Detta rör sig om: ungskogsröjning, markberedning, hyggesrensning, frösådd, plantering, skyddsdikning och rågångsupptagning. Generösa bidrag som i många fall lämnas med 100%. Ett bra tillfälle att ta hand om skogen. Ta del av alla bidrag här

 

Bilagor