SKOGSVERKSAMHET

Skogen är Särna-Idre Besparingsskogs ursprung och bedrivs idag som ett storskaligt skogsbruk med en modern maskinpark.  Det som ytterst styr verksamheten på Besparingsskogarna är Reglementet. Där står bland annat:  ”Besparingsskogen skall förvaltas för att långsiktigt ge en god avkastning. Skogsmarken med växande skog skall skötas på lämpligt sätt för att få jämn avkastning.” Huvudmålen för Besparingsskogarnas skogsdel är därför att sköta skogen på ett hållbart och långsiktigt sätt och se till att avkastningen på skogskapitalet är god.

För att åstadkomma en långsiktig och jämn avkastning på skogen måste man veta vilken skog man har att arbeta med. Därför är beståndsregistret något av hjärtat i verksamheten. Registret uppdateras genom laserscanning. Det var förresten Älvdalen och Särna-Idre som var först i världen med att använda det i stor skala!

Produktionsmål och miljöhänsyn går hand i hand. Den brukade skogsarealen i Särna-Idre uppgår till cirka 35 000 hektar produktiv skogsmark. Målsättningen är att sköta skogen för största möjliga avkastning, samtidigt som vi skall ha en god naturvårdshänsyn.


Bilagor