DELÄGARE I FOKUS

I Skogen & Kraften har vi publicerat ett antal artiklar under namnet ”Delägare i fokus”. Hur det kom sig att man blev delägare och vilken relation man har till sin skog finns det lika många historier om som delägare om. Här kan Ni ta del av ”Delägare i fokus” från både Älvdalen och Särna-Idre Besparingsskogar.

 

Bilagor