SKOGSORGANISATION

Redan 1972 började samordningen mellan ÄB och SIB genom att de båda Besparingsskogarna då fick en gemensam förvaltare. För skogsskötel och administration hade man varsina organisationer. Under åren som gått har arbetet har samordnats och utvecklats, det har kommit nya funktioner och arbetssätt som idag ställer nya krav. Sedan januari 2012 har SIB och ÄB nu också samordnat skogsorganisationen. I arbetet ingår även Norra Venjans Besparingsskogars skogar då det sedan 2009 finns ett avtal om att ÄB skall sköta deras skogsinnehav. Det innebär att vi idag har specialistfunktioner, får bättre styrning och kontroll och tydligare mål för verksamheten.

Förvaltare Förvaltare för SIB och ÄB är Nils Eliasson. (NVB har egen förvaltare).

Avverkningsplanering Lena Leonardsson ansvarar för drivningssplaneringen på SIB och ÄB (NVB). Till sin hjälp har hon två helårsanställda planerare, Jonas Hårdén (ÄB) och Stefan Mattsson (SIB), samt ett antal återkommande säsongsanställda fältplanerare.

Drivning Per-Olov Persson är ansvarig för drivningen (gallring och slutavverkning) på SIB och ÄB (NVB). Avverkningen utförs av tre drivningsentreprenörer.

Skogsvård Jonas Svensson ansvarar för skogsvården på SIB och ÄB (NVB). Han har hjälp av en helårsanställd skogsvårdsplanerare, Urban Mattsson, samt säsongsanställd personal.

Skogsbruksledning Håkan Lissman har en samordnad roll mellan planering, drivning och skogsvård.

På detta sätt man fått en renodlad skogsverksamhet och en effektivare förvaltning av skogen där personalen arbetar över gränserna Besparingsskogarna emellan. Utmaningen är att bibehålla en god kommunikation mellan de olika ansvarsområdena.

 

 

 

 

 

 

Bilagor