SKOGSBRUKSPLAN

Du som har en licens på programmet pcSKOG Gård har vartefter fått nya CD-skivor från pcSKOG med den senaste programversionen. Detta kallas avtalsservice och innebär också fri support och hjälp med programmet. Avtalsservicen har under åren varit inbakad i avtalet. Du som delägare har inte behövt bry dig om detta, det har skötts automatiskt.

AVTALSSERVICE
Nu är det lite annorlunda. Om du vill ha avtalsservice (nya versioner och support) för din programlicens behöver du själv aktivt beställa detta. Det gör du genom att ringa supportnumret 046-159566 eller växeln 046-159560. Du kommer då att få den senaste versionen skickad till dig, samt en faktura på 1000 kr. Du betalar fakturan och lämnar sedan fakturan och betalningsbevis till receptionen på Älvdalens respektive Särna-Idre Besparingsskogar. Besparingsskogen ersätter din kostnad (inte momsen) och summan betalas ut till ditt registrerade konto.

AJOURHÅLLNING
Vill du dessutom ha din plan ajourhållen med utförda åtgärder kontaktar du Hans Dung på 070-577 03 48. Du betalar fakturan för ajourhållning och lämnar sedan fakturan och betalningsbevis till receptionen på Älvdalens respektive Särna-Idre Besparingsskogar. Besparingsskogen ersätter din kostnad- max 2h, utöver det betalar du själv och summan betalas ut till ditt registrerade konto.

Inom ramen för avtalet med Besparingsskogarna ingår följande kostnadsfritt för dig som delägare.
• Avtalsservice på pcSKOG Gård. Du får då fri support på telefon, fjärrstyrning eller e-post under kontorstid.
• Ajourhållning av din skogsbruksplan.Max 2 timmar/programlicens/år.
• Önskas övriga tjänster som t ex. pärmutskrift, programmet pcSKOG Gård, övriga program, handdatorer, GPS:er fakturaras delägaren och detta ersätts EJ av Besparingskogen.
• För delägare i Särna-Idre Besparingsskog räknas ersättning för Avtalsservice och Ajourhållning in i den beslutade ersättningen för skogsvårdsåtgärder.

AVTALSSERVICE
pcSKOG Tfn: 046-159566 Växel: 046-159560
måndag-fredag 8.00-16.00
E-post: info@pcskog.se
www.pcskog.se

AJOURHÅLLNING
Hans Dung DSK Skog
Tfn: 070-577 03 48
E-post:h.dung@dskskog.se