VÄGAR

Välskötta vägar- en milstolpe!
Besparingsskogen satsar på underhåll och nybyggnad av vägar. Vägarna är en förutsättning för skogskötseln och ger möjlighet till kontinuerligt hög avkastning av skogsbruket. Denna satsning är även en form av bidrag för utveckling av bygden och varje by inom socknen kan idag få nya vägar anlagda och bekostade av Besparingsskogen. Idag har Besparingsskogen ett vägnät på omkring 150 mil, och dessa vägar har gjort Älvdalen vida känt för sina fina och väl underhållna grus- och skogsvägar. Dagens vägnät är så väl utbyggt att någon egentlig nyanläggning inte behövs. De fåtal nya vägar som anläggs är oftast drivningsvägar.
Vägarna sköts i huvudsak av Besparingsskogens egen vägavdelning med personal och egna maskiner, med undantag för en inhyrd entreprenör med väghyvel. Vägavdelningen har en egen verkstad och ett eget garage. Sedan 2013 även en tvätthall. Garagepersonalen underhåller även Besparingsskogens cirka 40 skogskojor, fastigheter i centrala Älvdalen samt vattenkraftstationerna Ryssa Övre,Ryssa Nedre, Rots Övre och Rots Nedre.

Vägansvarig är Daniel Herdin 0251-597471
Journummer Väghållning 0251-597486

 

 

Bilagor