AKTUELLT

Kraftverks affär april 2014
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar har genom sitt dotterbolag ÄSI Kraft AB köpt 100% av aktierna i AB Rots Övre Kraftverk. Bolaget ägdes till 50% var av  Älvdalsträ AB och Älvdalens Besparingsskog. Samtidigt köpte ÄSI Kraft AB genom fastighetsreglering Rots Nedre Kraftverk av Älvdals trä AB. ÄSI Kraft AB övertar driften från och med den 1 maj 2014.

Information lämnas av  Ulf Andersson, förvaltare Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar 0251-597470 och Karl Erik Hagström, ordförande i Älvdalens Besparingsskogs Allmänningsstyrelse 070- 3946355