AKTUELLT

Kungörelse Jordägarstämma Särna-Idre Besparingsskog

UPPDATERAD

Ordinarie jordägarstämma med Särna-Idre Besparingsskog.

Tid: Tisdagen den 30 maj 2023 kl 18.00.
Plats: Lodjuret på Idre
Ärenden:

1. Förvaltnings- och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 för allmänningsstyrelsen och jordägarnämnderna.
2. Beslut om ett tillägg till bidragsreglema i Särna och Idre jordägarnämnd gällande markberedning.

Enl reglemente § 18: att för utövande av rösträtt, anmälan om deltagande och uppvisande av fullmakt och andra behörighetshandlingar skall ske till Besparingsskogens kontor senast måndag den 29 maj 2023 kl 16.00, tfn 0253-100 07.

För Handlingar Klicka här


Plantutlämning

UPPDATERAD

Kontaktperson:
Janne Bagg, tfn 072-744 83 50

Behöver du låna utrustning?
Planteringsrör och plantkorg bokas i god tid.
Tfn: 072-744 83 50


Ny kommunikatör till Besparingsskogarna

UPPDATERAD

Vår tidigare kommunikatör Anna Dahlgren har tyvärr lämnat oss för nya utmaningar.

Vi vet nu vem som ersätter henne som kommunikatör.

Esmeralda Soto är född och uppvuxen i Mora, och kommer närmast från studier på högskolan i Gävle.

Esmeralda börjar arbeta hos oss i juni.

 Skogen & kraften Hösten 2022

UPPDATERAD


Tidigare
PÅ GÅNG

Kallelse Årsstämma Särksjövägens Samfällighetsförening

Onsdagen 2023-04-12 kl 13,00 på Lomkällan hålles årstämma för Särksjövägens Samfällighetsförening.

Se kallelsen i sin helhet inklusive dagordning genom att klicka HÄR.

AKTUELLA BLANKETTER

LÄNKAR