PROTOKOLL JORDÄGARSTÄMMA

Ta del av det senaste stämmoprotokollet via länken HÄR.
Med anledning av GDPR är namn på icke förtroendevalda samt röstlängd utelämnade.

Vänd dig till kontoret/receptionen om du som är delägare vill ta del av det senaste justerade protokollet i sin helhet.
0251-106 95

/Anna Beronius 2023-06-14