SPRÅKSTIPENDIUM

I Älvdalen dalskar man. Ulum dalska betyder på svenska- vi skall prata älvdalska. Älvdalska är det språk som pratas i stugorna runt om i Älvdalens socken. Älvdalskan är ett fornnordiskt språk. För att uppmuntra att språket bevaras och används finansierar Älvdalens Besparingsskog, på initiativ av föreningen Ulum dalska ett språkstipendium. Stipendiet kan sökas av de som går årskurs nio. Även de som slutar årskurs tre och sex får en uppmuntran för att de dalskar och således bevaras språket i framtiden.

Stipendiet kan sökas i början på vårterminen. Summan är på 6000 kr. Elever som går ut årskurs nio och som använder det älvdalska språket kan söka.
Mer information

http://www.ulumdalska.se/

 

Bilagor