FÖRENINGSBIDRAG

Idrotts- och föreningsverksamhet i Älvdalens socken har möjlighet att söka bidrag till sin verksamhet från Älvdalens Besparingsskog. Anslag utgår i första hand till ungdomsverksamhet.

Sista ansökningsdag 10 september

 

 

Bilagor