FÖRENINGSBIDRAG

Idrotts- och föreningsverksamhet i Älvdalens socken har möjlighet att söka bidrag till sin verksamhet från Älvdalens Besparingsskog. Anslag utgår i första hand till ungdomsverksamhet.

Ansökan om Idrotts och Föreningsbidrag

 

 

Bilagor