FÖRENINGSBIDRAG

Idrotts- och föreningsverksamhet i Älvdalens socken har möjlighet att söka bidrag till sin verksamhet från Älvdalens Besparingsskog. Anslag utgår i första hand till ungdomsverksamhet.

Du hittar blanketter här.

 

 

 

Bilagor