Släpvagnar med brandmaterial

UPPDATERAD

Från och med 1 juli finns det släpvagnar med brandmaterial som skall användas för eftersläckning av bränder på delägarmark. Eftersläckning är ett markägaransvar och för att underlätta arbetet har Älvdalens Besparingsskog bekostat och utrustat tre släpvagnar med brandmaterial. Räddningschef i beredskap beslutar om när släpen kan/ska användas och kontaktar den markägare som är berörd. Vagnarna kommer att stå utplacerade via samfälligheternas försorg i Åsen, Evertsberg och Blyberg.  De innehåller slangar, pumpar, brandsprutor med mera.

 


Arkiv ×
AKTUELLT


Skogen & Kraften Hösten 2021

UPPDATERAD

Här kan du ta del av höstens tidning direkt i din webbläsare.
Rättelse sid 18.
Det har ramlat bort några ord i första stycket under ingressen-  här kommer en rättelse. Rätt text: Älvdalens Besparingsskog regleras av lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna samt av Älvdalens Besparingsskogs reglemente.

Tidigare
PÅ GÅNG

Bidragsansökningar

Här kan du ta del av Bidragsvillkoren för 2022.

 

AKTUELLA BLANKETTER

LÄNKAR