Släpvagnar med brandmaterial

UPPDATERAD

Från och med 1 juli finns det släpvagnar med brandmaterial som skall användas för eftersläckning av bränder på delägarmark. Eftersläckning är ett markägaransvar och för att underlätta arbetet har Älvdalens Besparingsskog bekostat och utrustat tre släpvagnar med brandmaterial. Räddningschef i beredskap beslutar om när släpen kan/ska användas och kontaktar den markägare som är berörd. Vagnarna kommer att stå utplacerade via samfälligheternas försorg i Åsen, Evertsberg och Blyberg.  De innehåller slangar, pumpar, brandsprutor med mera.

 


Arkiv ×
AKTUELLT

JOURTELEFON VÄG

UPPDATERAD

VÄGHÅLLNING  JOURTELE: 0251-597486


Tidigare
PÅ GÅNG

Bidragsansökningar

Titta gärna över så du inte missar datum för dina bidragsansökningar.  Ta del av bidragsguiden för mer info och övriga bidrag.

 

AKTUELLA BLANKETTER

LÄNKAR