Släpvagnar med brandmaterial

UPPDATERAD

Det finns släpvagnar med brandmaterial som skall användas för eftersläckning av bränder på delägarmark. Eftersläckning är ett markägaransvar och för att underlätta arbetet har Älvdalens Besparingsskog bekostat och utrustat tre släpvagnar med brandmaterial. Räddningschef i beredskap beslutar om när släpen kan/ska användas och kontaktar den markägare som är berörd. Vagnarna kommer att stå utplacerade via samfälligheternas försorg i Åsen, Evertsberg och Blyberg.  De innehåller slangar, pumpar, brandsprutor med mera.

 


Arkiv ×
AKTUELLT

Protokoll från jordägarstämman

UPPDATERAD

Du som delägare har möjlighet att få ett utskrivet exemplar av protokollet från jordägarstämman, protokollet kan du hämta på Dalgatan 99. Har du inte möjlighet att besöka oss är du välkommen att höra av dig så postar vi dig ett exemplar.

Tel: 0251-106 95

info@besparingsskogen.se

Vi värnar om våra delägares personuppgifter därför publicerar vi inte protokollet här på hemsidan.

Med vänliga hälsningar,

Älvdalens Besparingsskog


Påminnelse av bidrag!

UPPDATERAD

Bidrag för drift av samfälligheter och bystugor/ Projekt i byar ska vara inlämnat till Besparingsskogen senast 1:a mars.

Ansökningsblanketter hittar du under ”Delägare” -> ”Blanketter”.


Lokalen: Nu tar vi över!

UPPDATERAD

 

Hannah Risander har tidigare hållit tyglarna för uthyrningen av Lokalen. Från och med 1 september står Älvdalens Besparingsskog för uthyrningen av den. Lokalen består av två salar som går att hyra för ditt evenemang, i byggnaden finns:

Pellesalen på bottenplanet tar ca 60 personer och är utrustad med bland annat whiteboard. Serveringsskök i angränsande rum.
Myckelsalen i souterrängplanet tar ca 15 personer.

Årsmöte på Lokalen för ideella föreningar kostar 300 kr från och med den 1 oktober.

Mer information kring Lokalen finner du här på vår hemsida, du klickar på:

Delägare -> Bokning

 

Med vänliga hälsningar,

Älvdalens Besparingsskog


Tack för en trevlig delägardag!

UPPDATERAD

Delägardagen erbjöd en härlig dag i skogen och i solen. Förmiddagen började med att Johan från Dalarnas länsstyrelse föreläste om restaureringen i Aspvasslan, han berättade för oss om hur vattendraget påverkar fisket och fisken. Mot eftermiddagen tog vi oss till Gamla Märråbergsvägen där Jonas Svensson från Älvdalens, Särna-Idres Besparingsskogar pratade om ArGrow som planeringsnäring. Sista stoppet för dagen var Tennådalsvägen, där möttes vi av Per-Olov Persson, också från Älvdalens, Särna-Idres Besparingsskogar, som berättade för oss om hur HPR-gallring fungerar. I detta inlägg finner du en video som ger en snabb bild på hur vi hade det under dagen ☀️

Vi vill gärna få återkoppling på hur dagen var för er, var den bra/dålig eller är ni nöjda med det som var? Återkoppling är viktigt för oss då det ger oss möjligheten att förbättra vårt arbete i framtiden.

📧 : esmeralda.soto@besparingsskogen.se

Vi på Älvdalens Besparingsskog vill tacka alla delägare för ert intresse och engagemang under dagen, vi vill även tacka för den fina servicen och fikat som Tre Björnar gav oss!

Med vänliga hälsningar,

Älvdalens Besparingsskog

 

 Tidigare
PÅ GÅNG

Sandförråd

Sandförråden i byarna är till för de boende och man får endast hämta sanden i hinkar och ej med traktor.

Skyltar kommer att sättas upp vid sandförråden inom kort.

Med vänliga hälsningar,

Älvdalens Besparingsskog

Vägsaltning sommaren 2023

Med anledning av kriget i Ukraina har vägsalt blivit en bristvara.

Det innebär att priset blivit nästan dubbelt i år jämfört med normalt. Vi har inte heller fått levererat de volymer som vi beställt.

Vi kommer i år därför inte att kunna salta vägarna i samma utsträckning som vi brukar.

Vi kommer att prioritera vägar med högre trafikbelastning, sträckor med bostadshus och sommarstugor samt vägar med statsbidrag.

Vi beklagar detta och ber om överseende.

/Anna Beronius 2023-05-15

AKTUELLA BLANKETTER

LÄNKAR