AKTUELLT

Kungörelse Jordägarstämma Älvdalens Besparingsskog

UPPDATERAD

Ordinarie jordägarstämma med Älvdalens Besparingsskog.

Tid: Torsdagen den 1 juni 2023 kl 18.00.
Plats: Biografen i Älvdalen
Ärenden:

1. Motion angående ny avverkningsplan.
2. Motion angående Lantmäterikostnader.
3. Förvaltnings- och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 för allmänningsstyrelsen och jordägarnämnden.

Enligt reglementet § 19 – att för utövande av rösträtt anmäla deltagande och uppvisa fullmakt och andra behörighetshandlingar till Besparingsskogens kontor senast onsdagen den 31 maj 2023 kl 16.00 tfn 0251-106 95.

Frågestund, begränsad till 30 minuter, äger rum efter genomförd stämma. Frågor ska mejlas senast torsdagen den 25 maj till: info@besparingsskogen.se.

För Stämmohandlingar Klicka här


Vägsaltning sommaren 2023

UPPDATERAD

Med anledning av kriget i Ukraina har vägsalt blivit en bristvara.

Det innebär att priset blivit nästan dubbelt i år jämfört med normalt. Vi har inte heller fått levererat de volymer som vi beställt.

Vi kommer i år därför inte att kunna salta vägarna i samma utsträckning som vi brukar.

Vi kommer att prioritera vägar med högre trafikbelastning, sträckor med bostadshus och sommarstugor samt vägar med statsbidrag.

Vi beklagar detta och ber om överseende.

 


Plantutlämning

UPPDATERAD

Utlämning av plantor och utrustning sker kl. 14:00-17:00 på torsdagar maj-juni utom v. 20 och v. 25 då utlämning sker på onsdag istället.
Utlämning sker från Älvdalens Besparingsskogs garage i norra delen av Kyrkbyn, Villavägen 55.

Kontaktperson Urban Mattsson
Tfn: 0251 – 59 74 81

Behöver du låna utrustning?
Planteringsrör och plantkorg bokas i god tid
på telefon 0251 – 59 74 81.


Ny kommunikatör till Besparingsskogarna

UPPDATERAD

Vår tidigare kommunikatör Anna Dahlgren har tyvärr lämnat oss för nya utmaningar.

Vi vet nu vem som ersätter henne som kommunikatör.

Esmeralda Soto är född och uppvuxen i Mora, och kommer närmast från studier på högskolan i Gävle.

Esmeralda börjar arbeta hos oss i juni.

 


Stämmoprotokoll

UPPDATERAD

Ta del av det senaste stämmoprotokollet via länken HÄR.
Med anledning av GDPR är namn på icke förtroendevalda samt röstlängd utelämnade.

Vänd dig till kontoret/receptionen om du som är delägare vill ta del av det senaste justerade protokollet i sin helhet.
0251-10695


Tidigare
PÅ GÅNG

Bidragsvillkor 2023

Här finns bidragsvillkor för 2023 fastställda vid höststämman 2022-11-24.
Bidragsvillkor 2023

AKTUELLA BLANKETTER

LÄNKAR