AKTUELLT

BIDRAG IDROTTS- & FÖRENINGSVERKSAMHET 

UPPDATERAD

Älvdalens Besparingsskog har för år 2022 anslagit medel för sponsring med reklamavtal. Idrotts- och föreningsbidrag till ideell ungdomsverksamhet i Älvdalens socken. OBS! Till ansökan skall användas ansökningsblankett som finns att hämta på vår hemsida och på vårt kontor. Bifoga komplett årsredovisning. Ansökan om stöd till nämnd verksamhet skall vara oss tillhanda senast den 5 september 2022.
Släpvagnar med brandmaterial

UPPDATERAD

Det finns släpvagnar med brandmaterial som skall användas för eftersläckning av bränder på delägarmark. Eftersläckning är ett markägaransvar och för att underlätta arbetet har Älvdalens Besparingsskog bekostat och utrustat tre släpvagnar med brandmaterial. Räddningschef i beredskap beslutar om när släpen kan/ska användas och kontaktar den markägare som är berörd. Vagnarna kommer att stå utplacerade via samfälligheternas försorg i Åsen, Evertsberg och Blyberg.  De innehåller slangar, pumpar, brandsprutor med mera.

 Tidigare
PÅ GÅNG

Bidragsansökningar

Missa inga bidrag!
Här kan du ta del av Bidragsvillkoren för 2022.

 

BLANKETTER

LÄNKAR