VÄGAR

Välskötta vägar- en milstolpe!
Besparingsskogen satsar på underhåll och nybyggnad av vägar. Vägarna är en förutsättning för skogskötseln och ger möjlighet till kontinuerligt hög avkastning av skogsbruket. Idag har Besparingsskogen ett vägnät på omkring 50 mil och dessa vägar har gjort Särna-Idre vida känt för sina fina och väl underhållna grus- och skogsvägar. Dagens vägnät är så väl utbyggt att någon egentlig nyanläggning inte behövs. De fåtal nya vägar som anläggs är oftast drivningsvägar.
Vägarna sköts i huvudsak av entreprenörer.

Vägansvarig är Knut Eriksson 0253-597471

JOURNUMMER FÖR VÄGHÅLLNING 0253-596765

Bilagor