JAKT & FISKE

Jakt i gryningstimman
Jaktlaget har samlats vid slaktboden, det är fortfarande mörkt och kaffet smakar extra bra denna tidiga gryningstimma. När passen är utdelade ger sig jägare och hundförare av till skogs för att jaga skogens konung. Det ligger en inspirerande stämning i luften och snart är jakten i full gång. Ett ståndskall ekar genom skogen och kanske är det nu dags att nedlägga älgen. Än en gång har jägarens mest trogna kamrat gjort ett bra jobb. Under merparten av den tid vi människor funnits på jorden har vi varit jägare. Att jaga är ett naturligt sätt att leva för många, så även i Särna och Idre. Jakten erbjuder både naturupplevelser och spänning. Även om själva jagandet är kärnan är det inte det enda som ger jägaren upplevelser och stimulans. Hundträning, viltvård och skytteträning är andra viktiga inslag. Tillvaratagandet av bytet tillhör också jakten. Det kan handla om att plocka en tjäder eller laga till en älggryta. Viss jakt är nödvändig för att begränsa de skador viltet kan ställa till med. Det kan vara trafikskador eller skador på gröda och skog. Älgen kalasar gärna på ett ungskogsbestånd av tall.

Särna- Idre erbjuder jakträttsinnehavare att mot en ringa kostnad, jaga på Besparingsskogen. Lagar och regler runt jakten och vem som får jaga och var, finns det bestämmelser för.

Observera  jaktbestämmelserna.
För att lösa jaktkort skall köpeavtal, statligt jaktkort och vapenlicens uppvisas.
Ortsbor skall kunna styrka att de är mantalsskrivna inom Särna eller Idre socknar.

OBS! För att bedriva björnjakt krävs särskilt jaktkort på Björn.
För att lösa jaktkort på björn skall jägaren skjutit det så kallade
björnpasset.

Försäljning av jaktkort för jaktåret från  1/7 2018

Fiskekort
till delägare (delägarkort) säljes på kontoret 250 kr samt till ortsbor 300 kr

Jaktansvarig på Särna- Idre Besparingsskog
Lena Leonardsson 0253-596761

Information om nya älgförvaltningen finns på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/dalarna

 

 

Bilagor