ALLMÄNNINGSSTYRELSE

Allmänningsstyrelsen- väljs av jordägarstämman. Styrelsen har till uppgift att förvalta Besparingsskogen på bästa möjliga sätt i enlighet med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente.

ALLMÄNNINGSSTYRELSE
Ordförande:    Benny Nilsson, Älvdalen 2016-2019
V. ordförande: Mats Bysell, Orsa 2018-2021
Ledamöter:
Lars Balstadsveen, Idre  2018-2021
Ola Jönsson, Särna  2018-2021
Ingemar Hermansson, Särna 2016-2019

Suppleanter
Svante Olsson, Särna  2016-2019
Kristina Wahlström, Idre 2017-2020
Jan Spånberg, Idre 2018-2021
Stefan Mokvist, Särna 2017-2020

JORDÄGARSTÄMMA
Ordförande:  Svante Olsson, Särna 2018-2021
V.ordförande: Lars Balstadsveen, Idre 2018-2021

Revisorer
Emma Lagerlöf, Idre 2019
Sigrid Larsson , Särna 2019
Revisionsbyrån PWC 2019

Suppleanter:
Kent Westman, Idre 2019
Lars Olsson, Särna 2019
Revisionsbyrån PWC 2019

VALBEREDNING
Sammankallande
Pierre Hedlund, Särna 2017 – 2020
Ledamöter
Bo Dahlström, Idre  2017 – 2020
Kjell Spånberg, Särna  2017 – 2020

Suppleanter
Åke Rustad, Särna  2019 – 2022
Roland Svensson, Idre  2019 – 2022

Bilagor