ALLMÄNNINGSSTYRELSE

Allmänningsstyrelsen- väljs av jordägarstämman. Styrelsen har till uppgift att förvalta Besparingsskogen på bästa möjliga sätt i enlighet med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente.

Allmänningsstyrelsen Särna- Idre Besparingsskog 2016

Ordinarie ledamöter
Benny Nilsson, ordf.
Mats Bysell, v ordf.
Lars Balstadsveen.
Ola Jönsson
Ingemar Hermansson

Suppleanter
Yngve Hedlund, Särna
Svante Olsson, Särna
Ingemar Enarsson, Idre
Kent Eriksson, Idre

 

Bilagor