JORDÄGARNÄMND

Till gagn för delägare och bygden!

Jordägarnämnderna väljs av jordägarstämman. Särna har en jordägarnämnd och Idre en.  Nämderna har till uppgift att fördela Besparingsskogens överskott som ska komma delägarna och bygden tillgodo i enlighet med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente. Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höststämman som budgeten och besluten om anslag fastslås. Det ligger som grund för vårt arbete.

Särna Jordägarnämnd
Stefan Matsson, ordförande 2018-2021
Ulla Back, v.ordf. 2018-2021
Sören Nygårds 2018-2021
Ole Spånberg 2016-2019
Tomas Dahlgvist 2016-2019

Suppleanter
Ola Jönsson 2016-2019
Stefan Mokvist 2016-2019
Björn Hermansson 2018-2021

Idre Jordägarnämnd
Jan Larsson, ordf. 2016-2019
P-G Nilsson, v.ordf. 2016-2019
Sivert Jonsson 2018-2021
Sören Karlsson 2018-2021
Stefan Korssjön 2016-2019

Suppleanter
Knut Eriksson 2018-2021
Torbjörn Nilsson 2016-2019
Torgny (Tony) Söderqvist 2018-2021

 

 

Bilagor