KUNGÖRELSE

Kungörelse kommer i lokal press, på kommunens anslagstavla, samt på: www.besparingsskogen.se  senast 14 dagar innan stämman.

Anmälan görs till Besparingsskogens kontor senast kl 16.00 dagen innan. SIB: 0253-100 07

Nästa stämma är hösten 2019. Ta del av kungörelse och stämmohandlingar i filerna till höger.

 

 

 

Bilagor