KUNGÖRELSE

Kungörelse kommer i lokal press, på kommunens anslagstavla, samt på: www.besparingsskogen.se  senast 14 dagar innan stämman.

Anmälan görs till Besparingsskogens kontor senast kl 16.00 dagen innan. SIB: 0253-100 07

Ta del av filen till höger för Kungörelse/Stämmohandlingar

Bilagor