RÅDGIVNINGSSTÖD

Älvdalen, Särna-Idre Besparingsskog rådgiver om:

Gårdens/byns/fäbodens natur och kulturvärden
Syftet med det nya stödet är att hjälpa markägare och brukare av skifteslagsmark i
Älvdalen, Särna och Idre att söka bidrag från Jordbruksverket och Skogsstyrelsen för bl.a. landskapsvårdsprojekt.

Kontakta Anna Dahlgren 0251-597485 eller Torbjörn Fält 070-6747169

 

 

Bilagor