BIDRAG ALLMÄNHET

Här är kan Du som bor i Särna- Idre ta del av bidrag som är till gagn för bygden.
Ta gärna del av de bifogade filerna

Bidragsbilaga 2018.


Ta del av protokoll Jordägarstämman som var i november för information om 2018 års bidrag

 

 

 

 

 

 

Bilagor