BIDRAG ALLMÄNHET

Här är kan Du som bor i Särna- Idre ta del av bidrag som är till gagn för bygden.
Ta gärna del av de bifogade filerna

Broschyren här nedan är 2016 års Bidrag. 2017 kommer snart att publiceras här.

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor