SKOGSFÖRSÄKRING

Bidraget har upphört
Under 2014 hade du som är delägare i Besparingsskogen en gratis skogsförsäkring för din skog inom Älvdalens socken via Besparingsskogen och Dalarnas Försäkringsbolag. Där ingick allt utom ansvar och rättsskydd! Nu har det bidraget upphört.

I vår tidning Skogen & Kraften samt i egna utskick av Dalarnas Försäkringsbolag har det informerats om detta. Dalarnas har skickat ut ett erbjudande om förlängning av försäkringsskyddet från och med 2015-01-01. Erbjudandet har samma omfattning som den tidigare försäkringen, det vill säga SkogsMer.

Det försäkringsavtal som Dalarnas Försäkringsbolag har skickat till er under senhösten är inte bindande på något sätt utan ska ses som en service och ett förslag till ny försäkringslösning.

Dalarnas uppmanar er att kontrollera det nya försäkringsavtalet så att det innehåller rätt uppgifter gällande:
Fastighetsbeteckningar, produktiv areal och ägarförhållanden.

Har ni frågor om detta så ring till Dalarnas Försäkringsbolag Lantbruksavdelning 023-93000