ALLMÄNNINGSSTYRELSE

Allmänningsstyrelsen- väljs av jordägarstämman. Styrelsen har till uppgift att förvalta Besparingsskogen på bästa möjliga sätt i enlighet med de lagar vi lyder under och fastställt reglemente.

From 1 jan 2016:
Allmänningsstyrelsen Älvdalen

Ordförande 
Karl-Erik Hagström
Vice ordf
Mikael Perers

Ledamöter
Ulla Schütt
Anders Hedén
Uf Lars Larsson

Suppleanter
Jan Nerelius
Roland Back
Maria Nilsson
Birger Larsson