KUNGÖRELSE

Kungörelse kommer i lokal press, på kommunens anslagstavla, samt på: www.besparingsskogen.se  senast 14 dagar innan stämman.

Bilagor