KUNGÖRELSE

Kungörelse kommer i lokal press samt på: www.besparingsskogen.se  senast 14 dagar innan stämman.

 

Bilagor