SKOGSFÖRSÄKRING

Skogsförsäkring
Som delägare i Älvdalen Besparingsskog får du din skogförsäkring betald. Försäkringen hos Dalarnas Försäkringsbolag gäller för skogsinnehavet i Älvdalens socken.
Försäkringen omfattar inte ansvar och rättsskydd.
För information ring Hans Jemth, Dalarnas Försäkringsbolag, 023-93160.

hans.jemth@dalarnas.se