SKOGSBRUKSPLAN

SKOGSBRUKSPLAN
Jordägarstämman hösten 2017 beslutade att under 2018 avsätta medel till en ny laserskanning av skifteslagsmarken inom Älvdalens socken. Detta innebär att ÄB inte kommer att lämna bidrag för ajourhållning av delägarnas skogsbruksplaner under 2018, då de som vill kommer att få sina planer uppdaterade genom laserskanningen.

UPPDATERING AV SKOGSBRUKSPLANER PÅ DELÄGARNAS MARKER- LASERSKANNINGEN NU KLAR
Företagen Terrateck och Foran avslutade laserskanningen under juli månad på delägarnas marker, sammanlagt ca 109 000 hektar.  Det är ett av stegen i arbetet med att uppgradera delägarnas skogsbruksplaner med ny skogsdata. Att vädret har varit på laserskanningens sida i sommar är helt klart.

Hösten 2017 beslutade jordägarstämman att bekosta en ny laserskanning av skifteslagsmarken i Älvdalens socken.  Under våren 2018 har Besparingsskogen jobbat med offerter för laserskanning av delägarnas fastigheter. I upphandlingen ingick även andra områden, bland annat för att hålla ned kostnaden.

– Vi har ett gemensamt samarbetsprojekt med Orsa, Hamra, Norra Venjans och Landbobyns Besparingsskogar. Detta säger Håkan Lissman på Älvdalens Besparingsskog. Han fortsätter; Det var företaget Foran som fick uppdraget och själva flygningen gjorde Terrateck.  Foran fick rådatan i augusti från Terrateck.
– Under hösten jobbar Foran med detta. Foran har inte varit sysslolösa nu i sommar när de väntat på rådatan från flygningen, utan de har satt ut hundratals provytor. Jag träffade själv en man som var ute i somras och satte ut provytor när jag och familjen plockade bär. Provytorna är viktiga eftersom Foran använder de vid kalibrering av laserdatat för att få rätt beräkningar.

De första uppdateringarna av skogsbruksplanerna kommer att kunna levereras under 2019. Mer om hur detta skall gå till kommer vi att presentera under våren 2019. Än kan man ej beställa sin skogsbruksplan.

 

 

Bilagor