SKOGSBRUKSPLANER för delägare

Söker du uppgifter för att fylla i fastighetsdeklarationen? Rapporten för planen med alla sammanställningar finns tillgänglig även i Appen.
Öppna instruktionen för att hitta rapporten via länken till höger: ”Hitta Rapporten i pcSKOGs App”

Sidan uppdaterad av Anna 2023-01-23.

Älvdalens Besparingsskog tillhandahåller skogsbruksplaner för delägarmark, kostnaden subventioneras som bidrag inom Jordägarnämndens budget.

De planer vi erbjuder baseras på planer framställda med konventionell fältinventering under perioden 1999-2003. 2007/2008 laserskannade delägarmarken och delägarna erbjöds att uppgradera sina planer med laserskannat data.

2018 skannades delägarmarken på nytt, och för dem så önskat har planerna uppdaterats med nya virkesuppgifter, även åtgärdsförslagen har fått en översyn och där förutsättningar finns är planen PEFC-anpassad. Alla beställda planer är nu levererade som PEFC-anpassade planer till pcSKOGs Webb och App, eller enligt andra önskemål från delägaren. Fortfarande kan delägarna beställa en uppdatering av skogsbruksplanen med nya virkesdata från den skanningen. Vi gör samtidigt ett nytt åtgärdsförslag och säkerställer att planen i övrigt uppfyller kraven för PEFC-certifiering, om förutsättning finns inom innehavet.

Hittills har vi levererat ut 341 planer, omfattande 29 198 ha.

Pappersutskrift
Önskar du skogsbruksplanen utskriven till papper kan vi göra det till en kostnad av 600 kronor exkl moms upp till 5 kartblad/ 25 sidor rapporter, behövs upp till 10 kartblad kostar det 750 kronor exkl moms. För större planer begär offert.
Pärmen kan hämtas på Besparingskontoren i Älvdalen och Särna.
Ska den skickas tar vi 200 kr exkl moms för det.

Ajourhållning
Ajourhållning utförs kostnadsfritt upp till 2 timmar per ägarkonstellation per år, därefter 500 kr/timme exkl moms.
Planen ajourhålls med utförda åtgärder och tillväxt. För delägare som vill ha en FSC-anpassad skogsbruksplan kan det göras inom ramen för ajourhållningen.

Beställning
Beställ din PEFC-anpassade skogsbruksplan genom att fylla i formuläret på www.besparingsskogen.se/alvdalen/delagare/bidrag/skogsbruksplan/.

Beställ ajourhållning genom att maila till skogsbruksplaner/at/besparingsskogen.se, eller ring Anna på 0251-59 74 80.
Skicka med dokumentation på utförda åtgärder och för en högre kvalitet på ajourhållningen, gärna uppgifter om kvarstående bestånd.

Beställ pappersutskrift genom att maila till skogsbruksplaner/at/besparingsskogen.se, eller ring Anna på 0251-59 74 80. Tala om var du vill hämta pärmen, vi meddelar när planen finns för avhämtning, eller om den ska skickas.

Certifiering
Om du vill veta mer om certifiering av skogsbruk kan du läsa mer om det på www.skogskunskap.se/skota-barrskog/slutavverka/planera-avverkningen/certifiering/ och www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/du-och-din-skog/certifiering/.

Beställningsformulär
PEFC-anpassad skogsbruksplan

Planen baseras på tidigare delägarplaner som uppdaterats med nya virkesuppgifter från laserskanning 2018, samt nya åtgärdsförslag.
Planen levereras normalt via pcSKOGs Webb och App, men kan även skickas i ForeStand- eller pcSKOG-format för den som så önskar. Det går bra att dela inloggningen till flera personer, enklast genom att vidarebefordra mailet med inloggningsuppgifter. Det går också att lägga till fler inloggningar i planen från början, använd fritextfältet om det är fler personer som ska ha egna inloggningar till planen. Vi behöver deras e-post-adresser för att lägga till fler inloggningar.
Har tillköp eller delavyttringar skett efter maj 2018 behöver vi uppgift om vad som förändrats. Skriv i fritextfältet vid anmälan och komplettera gärna med kartunderlag till skogsbruksplaner/at/besparingsskogen.se
Kostnaden är 1000 kr per brukningsenhet/plan.

  Alla fält markerade med * måste vara ifyllda.


  Är du ensam ägare på fastigheten/fastigheterna? *
   

  Fyll i den eller de fastigheter det gäller: *

  :
  :
  :
  :
  Jag beställer skogsbeskrivning enligt ovan till en kostnad av 1000 SEK exkl moms per brukningsenhet. *
  Godkännande krävs för att vi ska kunna hantera ert ärende. Om du har frågor gällande vår GDPR policy vänligen kontakta kontoret.

  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt vår GDPR policy. *

   

  Bilagor