JORDBRUK & DJUR

Bidrag för jordbruk och djurhållning är en viktig del i Besparingsskogen verksamhet och ett sätt att hjälpa till för att hålla landskapet öppet och hålla liv i den historiska kulturen.
Ta gärna del av Bidrag 2018 här.

 

 

Bilagor