BIDRAG

Älvdalens Besparingsskog delar ut miljontals kronor till delägare i form av olika bidrag varje år.  Det är framför allt skogsvårdsbidrag.

Detta hade  inte skulle vara möjligt om inte våra förfäder varit förutseende och bildat Älvdalens Besparingsskog 1888. Dagens verksamhet bygger på flera generationers arbete. Det är våra förfäder som skapat det vi idag kan skörda. Det är jordägarnämnden som fördelar bidragen. Den ekonomiska vinsten från våra olika verksamhetsgrenar återförs till våra delägare och till bygden i form av bidrag, lån eller olika utvecklingsprojekt.

– Jordägarnämnden har bland annat uppdraget att fördela överskottet av vinsten och alla delägare i Älvdalens Besparingsskog.  Följanade åtgärder är bidragsberättigade.
– markberedning
– plantering
– plantor
– hyggesrensning
– rågångsupptagning
– skyddsdikning
– röjning

Bidrag till vägar är en annan post som gynnar både delägare och Älvdalens invånare. Vi jobbar med allt från att bryta nya vägar till sommar- och vinterunderhåll av dessa.
Vi satsar stora resurser på utbildning och skogsbruksplaner till delägarna. Vi ger även bidrag till upprustning av kulturmiljöer, djur- och jordbruksbidrag samt föreningsbidrag.

Bidragen som delas ut är vinsten från Besparingsskogens verksamhet och bidragens art och storlek varierar från år till år. Vi har jordägarstämma två gånger per år och det är på höststämman som budgeten och besluten om anslag fastslås. Det ligger som grund för vårt arbete. Sammantaget känns inget mer angeläget än att Älvdalen fortsätter att utvecklas.

Bidragsbilaga 2020.

Ta gärna del av länken som tar dig till Blanketter

ANMÄL DIN MAILADRESS
Vi vill gärna att du som får bidragsutbetalningar från Älvdalen och Särna- Idre Besparingsskogar meddelar din mailadress till oss. Då mailar vi ut din lönespecifikation och kontrolluppgift istället för att skicka via brev.
Meddela till: terese.folkesson@besparingsskogen.se

 

heading

Bilagor