Släpvagnar med brandmaterial

UPPDATERAD

Från och med 1 juli finns det släpvagnar med brandmaterial som skall användas för eftersläckning av bränder på delägarmark. Eftersläckning är ett markägaransvar och för att underlätta arbetet har Älvdalens Besparingsskog bekostat och utrustat tre släpvagnar med brandmaterial. Räddningschef i beredskap beslutar om när släpen kan/ska användas och kontaktar den markägare som är berörd. Vagnarna kommer att stå utplacerade via samfälligheternas försorg i Åsen, Evertsberg och Blyberg.  De innehåller slangar, pumpar, brandsprutor med mera.

 


Arkiv ×
AKTUELLT

Inställd jordägarstämma

UPPDATERAD

Ordinarie jordägarstämma med Älvdalen Besparingsskog som skulle ägt rum torsdagen den 26 november 2020 kl 18.00 i Sporthallen i Älvdalen är INSTÄLLD tillsvidare på grund av nya lokala allmänna råd från Folkhälsomyndigheten gällande Dalarnas län. Vidare information kommer i lokal press och på hemsidan.

 


Tidigare
PÅ GÅNG

Beställning skogsbeskrivning

Klicka här för att komma till Beställningsformulär skogsbeskrivning

AKTUELLA BLANKETTER

LÄNKAR